Sträck på dig!

Det finns en sida.
Det finns en sida där jag är kung.
Det finns en sida, där jag bestämmer.
Det finns en sida ,där jag alltid har rätt.

Det finns en sida där jag alltid kan fly.
Det finns en plats  där du aldrig kan nå min tanke

Det finns en tanke du aldrig kan nå..
Det finns en tanke där du alltid måste stå på tå!